Thursday, April 11, 2013

Konnasid nad küll ei leia

Kured läksid, kured tulid. Sel aastal siis sedamoodi.

No comments:

Post a Comment